Jesteś osobą prywatną lub firmą i posiadasz las? Poznaj obowiązki i korzyści z tego wynikające.

21 września, 2022

Niemal 20% lasów w Polsce stanowią lasy nienależące do Skarbu Państwa. Są to lasy należące do osób prywatnych oraz lasy należące do firm. W tym artykule pokrótce pokażemy Wam co razem możemy z nimi zrobić.

Obowiązki posiadacza lasu

Pomimo, że las może stanowić prywatną własność, Właściciel lasu nie ma nieograniczonej swobody do korzystania z niego. Jednak mimo tych ograniczeń nie jest jedynie własnością, którą nie można gospodarować. Podstawą do jego zagospodarowania jest UPUL (Uproszczony Plan Urządzania Lasu). Tworzy się go na okres 10 lat, informuje on o zabiegach które należy wykonać w tym czasie. Dla osób fizycznych sporządzenie takiego planu leży w gestii lokalnego Starosty. Jednak osoby prawne (takie jak firmy) zobowiązane są wykonać go na własny koszt. Warto być przy jego tworzeniu, żeby móc wnieść zastrzeżenia jeszcze na etapie jego powstawania, ponieważ odstępstwa od niego są możliwe tylko w szczególnych okolicznościach.

By pozyskać drewno z swojego lasu, niezbędny jest jeszcze kontakt z osobą odpowiedzialną za lasy prywatne (niepaństwowe, chłopskie), która została wyznaczona przez Starostę Powiatowego lub pełni tę funkcję zgodnie z umową zawartą ze Starostą. Najczęściej jest to pracownik Nadleśnictwa, na terenie którego znajdują się lasy prywatne. Przed zabiegiem dobrze jest również umówić się na wizję terenową oraz na termin legalizacji pozyskanego surowca. Niezbędna procedura zgłoszenia oraz legalizacji drewna wygląda analogicznie dla osób fizycznych i firm.

Korzyści płynące z posiadania lasu

Główną namacalną korzyścią z posiadania lasu jest możliwość pozyskania (ścinki) i sprzedaży surowca drzewnego. Elastyczność lasów pozwala zaplanować zabiegi tak, aby wykorzystać moment dobrej koniunktury na drewno, a roztropna gospodarka zapewni nam zadowalający pasywny przychód na pokolenia – las jest dobrą inwestycją, jeśli dobrze się go prowadzi.

Ważną korzyścią jest też zabezpieczenie majątku w postaci ziemi. Inwestycja ta z czasem rośnie na wartości, razem z przybywaniem masy na pniu. W zwiększaniu wartości mogą pomóc różne programy dopłat, finansowane z Budżetu Państwa lub pochodzące z Unii Europejskiej (przykład takiego wsparcia). Odbywają się również nabory na zalesienia gruntów (przykład takiego wsparcia)

Jeżeli las rośnie na terenie cennym przyrodniczo lub turystycznie to może rosnąć nie tylko jego wartość. Możliwe jest również uzyskanie dopłat na utrzymanie takich terenów.

Kiedy i jak warto wyciąć drewno

Przy niewielkich miąższościach (do 20 m3) najbardziej opłacalną metodą jest pozyskanie tego samemu. Osoba fizyczna może to zrobić własnymi siłami lub z pomocą swoich bliskich. Firmy natomiast najczęściej zlecają to swoim pracownikom, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie terenu. Najczęściej wykonuje się te prace ręcznie, ponieważ przy tak małej miąższości angażowanie wyspecjalizowanego sprzętu jest nieekonomiczne.

Od 20 m3 wzwyż warto się już zastanowić nad wynajęciem firmy która zajmie się za nas dokumentacją, wyznaczaniem, pozyskaniem oraz zrywką.  Lasy firm są tu dobrym przykładem. Delegowanie pracownika do nowego zadania, który będzie musiał się od nowa wyszkolić niesie za sobą znaczne koszty, zarówno w formie nakładu pieniężnego jak i personalnego (konieczność oddelegowania pracownika lub zatrudnienie tymczasowo nowego). Tym bardziej że prawidłowo wykonany zabieg pozwala przez wiele lat wykonywać tylko zabiegi interwencyjne co powoduje, że jest to dla takiego pracownika jedynie funkcja tymczasowa. Niezbędnym jest też wykorzystanie sprzętu leśnego, ponieważ wykonanie takiej pracy ręcznie nie tylko wiązała by się z dużymi kosztami, ale i z ogromem czasu który trzeba by było na to poświęcić.

Nasza propozycja

Firma TAXFOREST oferuje zajęcie się gospodarką leśna w Państwa imieniu. Jesteśmy w stanie kompleksowo zająć się całym procesem związanym z pozyskaniem drewna, począwszy od:

 • uzyskania pozwoleń
 • kompletacja i sporządzenie dokumentacji
 • kontakt z organami administracyjnymi
 • wyznaczenie odpowiednich zabiegów w terenie
 • pozyskanie i zrywka drewna
 • znalezienie nabywcy lub odkupienie pozyskanego drewna
 • uprzątnięcie powierzchni

Oferujemy również wspólnie z Grupą TAXUS:

 • Nadzór nad lasami
 • Sporządzanie i weryfikacja dokumentacji urządzeniowej
 • Sporządzanie i konsultacje Uproszczonych Planów Urządzania Lasu
 • Inwentaryzowanie zieleni
 • Szacunki brakarskie

Skontaktuj
się z nami

Adres
ul. Ochocka 14, 02-495 Warszawa

NIP
522-313-67-56

Telefon kontaktowy
+48 22 824 58 96

Adres e-mail
biuro@grupa-taxus.pl

Jak do nas trafić?

Skorzystaj z formularza kontaktowego

Przejdź do formularza

Sprawdź
wybrane referencje

Sprawdź referencje

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności